Kontakt

OKNO, S.R.O.

prevádzka: Jazerná 1, 040 12 Košice
(Areál Dávid)


IČO: 44 961 405

Spoločnosť OKNO, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
vložka číslo: 24318/V

Telefón/Fax: 055/67 111 34

Bezplatná linka
0800 500 535


Mobil:
0949 421 077 - O2
0917 729 178 - O2


Email: oknosro@gmail.com